Budżet

6300000 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

42000 PLN

Konkurs z edycjami

TAK

Data rozpoczęcia

01.06.2021r.

Data zakończenia

21.06.2021r.

Status

Zamknięty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

1

Regulamin konkursu​

Konkurs na dodatki czasowe w ramach projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich.

Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Nagrodzone zostaną osoby, których publikacje są szczególnie cenne dla Uniwersytetu w kontekście oceny poziomu poszczególnych dyscyplin naukowych.

Nagrodzone zostanie 150 osób, których publikacje z lat 2018-2020 mają wysoką rangę zgodnie z punktacją Ministerstwa. Przy ocenie dorobku kandydata będą brane pod uwagę najlepsze prace, których łączna wartość udziałów jednostkowych ocenianego pracownika mieści się w 2 tzw. slotach (można, na przykład, zgłosić dwie prace samodzielne albo 4 w których ma się 50% udział). Brane będą pod uwagę jedynie publikacje za przynajmniej 100 punktów lub opublikowane w wydawnictwach II poziomu.

Punkty konkursowe kandydata będą obliczane jako średnia punktacja prac mieszczących się we wspomnianych 2 „slotach”. Tak uzyskane punkty zostaną porównane do wartości referencyjnych dla poszczególnych dyscyplin. Szczegóły algorytmu obliczającego punktację można znaleźć w Załączniku 1. do regulaminu.

Pierwsze 100 osób z powstałej listy rankingowej zostanie „automatycznie” nagrodzonych w pierwszej rundzie konkursu. W drugiej rundzie komisja konkursowa wybierze pozostałe 50 osób spośród kandydatów, którzy w rankingu będą mieć miejsca od 101 do 200.

Wypełniając zgłoszenie zalecamy:

  • rozpatrywać swoje publikacje w kolejności od największej wartości punktowej
  • dodawać publikacje do systemu aż do osiągnięcia lub przekroczenia wartości 2 przez sumę wartości udziałów jednostkowych w zgłoszonych publikacjach

Dodatkowe informacje (udziały jednostkowe):

  • udział w publikacji afiliowanej przy Uniwersytecie Wrocławskim przez więcej niż jednego pracownika UWr dzieli się pomiędzy tych pracowników
  • na potrzeby konkursu, przy obliczaniu udziałów jednostkowych, nie bierze się pod uwagę współautorów będących studentami lub pracownikami innych uczelni
  • na potrzeby konkursu, pracownicy UWr (z wszystkich wydziałów i dyscyplin) będący współautorami publikacji otrzymują łącznie 100% udziału
  • domyślnie system przyjmuje równy podział udziałów jednostkowych pomiędzy autorów będących pracownikami UWr
  • można zadeklarować nierówny podział udziałów jednostkowych, ale to wymaga załączenia skanu wspólnego oświadczenia autorów pracowników UWr o nierównym podziale udziałów (kliknij tutaj aby pobrać wzór ).

Kliknij tutaj aby przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Q&A ze spotkania w sprawie wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – MS Teams, 11 czerwca 2021

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: