Budżet

85500 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

85500 PLN

Konkurs z edycjami

NIE (konkurs ciągły)

Status

Otwarty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

10

Regulamin konkursu​

Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów opłaty licencyjnej w celu publikacji na zasadach otwartego dostępu przysługuje w każdym przypadku, gdy opracowanie naukowe zostało przyjęte do publikacji:

  1. w czasopiśmie o punktacji 200 punktów według aktualnego w dniu rozpatrywania wniosku wykazu Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) albo
  2. jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania wniosku wykazem MEiN .

 

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem programu.

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: