Budżet

85500 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

85500 PLN

Konkurs z edycjami

NIE (konkurs ciągły)

Status

Otwarty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

10

Regulamin konkursu​

Finansowanie ma na celu wsparcie publikacji na światowym poziomie. Realizowane jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Dotyczy pokrycia kosztów opłaty licencyjnej związanej z publikacją artykułu naukowego lub monografii na zasadach otwartego dostępu (Open Access). W pierwszej kolejności finansowanie przeznaczone będzie na pokrycie kosztów otwartego dostępu do artykułów publikowanych w czasopismach o punktacji 200 według listy MNiSW oraz do monografii wydanych przez jedno z wydawnictw II poziomu tego wykazu. W następnej kolejności finansowanie uzyskają artykuły publikowane w czasopismach za 140 pkt, zwłaszcza zawierające się w którymś z Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB, oraz artykuły publikowane w czasopismach za 100 pkt.

Finansowanie przysługuje pracownikom UWr i doktorantom UWr, których publikacje afiliowane są w Uniwersytecie Wrocławskim.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem programu (zwłaszcza z par. 3, 10-11 i 13).

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: