Budżet

85500 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

85500 PLN

Konkurs z edycjami

NIE (konkurs ciągły)

Status

Otwarty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

10

Regulamin konkursu​

Finansowanie ma na celu wsparcie publikacji na światowym poziomie i realizowane jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) poprzez:

  1. finansowanie opłat za publikację artykułu w czasopiśmie o punktacji co najmniej 100 z listy MNiSW (do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wysokości opłaty, wystarczy email; szczegółowe informacje: Regulamin programu – zwłaszcza par. 4, 10-11 i 13)
  2. pokrycie kosztów tłumaczeń całości lub części opracowania naukowego na język obcy (wyłącznie w przypadku monografii, które uzyskały zgodę na publikację przez wydawnictwo poziomu II wykazu MNiSW; szczegółowe informacje: Regulamin programu – zwłaszcza par. 6, 10-11 i 13)
  3. pokrycie kosztów korekty językowej w języku obcym: jeśli publikacja zawiera się w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, uzyskanie finansowania możliwe jest po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie za co najmniej 70 pkt lub jeszcze przed uzyskaniem zgody na publikację, ale po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych (par. 5, 7-8 Regulaminu). Publikacjom w pozostałych dziedzinach nauki przysługuje finansowanie po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie o punktacji co najmniej 140 zgodnie z wykazem MNiSW).

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: