Budżet

1600000 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

40000 PLN

Konkurs z edycjami

TAK

Data rozpoczęcia

10.08.2020r.

Data zakończenia

30.09.2020r.

Status

Zamknięty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

1

Regulamin konkursu​

Granty wewnętrzne obejmują projekty pilotażowe, których celem jest dokonanie badań wstępnych, zwiększających szansę uzyskania grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne, umożliwiających kontynuację badań. Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy i obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Finansowanie obejmuje 40 grantów. Maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub nie uzyskali promesy finansowania takiego grantu. Aplikacja może być złożona wyłącznie w języku polskim. Efektem realizacji grantu wewnętrznego musi być aplikacja do instytucji zewnętrznej oraz co najmniej 1 publikacja naukowa albo monografia lub rozdział w monografii.

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: