Granty na badania wstępne (Granty wewnętrzne)

Granty wewnętrzne obejmują projekty pilotażowe, których celem jest dokonanie badań wstępnych, zwiększających szansę uzyskania grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne, umożliwiających kontynuację badań. Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy i obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Finansowanie obejmuje 40 grantów. Maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące. O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych lub nie uzyskali promesy finansowania takiego grantu. Aplikacja może być złożona w języku polskim lub angielskim. Efektem realizacji grantu wewnętrznego musi być aplikacja do instytucji zewnętrznej oraz co najmniej 1 publikacja naukowa albo monografia lub rozdział w monografii.

Harmonogram

EdycjaNabór wnioskówRozstrzygnięcie konkursuMaksymalny okres finansowania
210 sierpnia 2020 - 30 września 202014 grudnia 20201 stycznia 2021 - 31 grudnia 2022

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: